Sie 8, 2016

Posted in ABC Tłumaczeń | 0 Comments

Na czym polega praca tłumacza?

Na czym polega praca tłumacza?

Nie każdy może zostać tłumaczem. Aby nim zostać, trzeba posiadać ponadprzeciętne umiejętności językowe, a także bogatą wiedzę specjalistyczną. Nie jest łatwo zacząć pracę jako samodzielny tłumacz. Trzeba stale nabywać doświadczenie i budować siatkę klientów.    

Kto to w ogóle jest tłumacz? W skrócie mówiąc, jest to pracownik który zajmuje się  wykonywaniem translacji zaświadczeń, publikacji oraz instrukcji.  W zależności od konkretnej specjalizacji można rozróżnić różnych tłumaczy.
Tłumacz niewątpliwie powinien posiadać ogromną wiedzę językową. Jest mu to niezbędne do dokonywania tłumaczeń. Aby dokonywać tych specjalistycznych należy oprócz znajomości języka posiadać wiedzę specjalistyczną, znać pojęcia branżowe, techniczne, jak również często z dziedziny prawa.  Branżowe nazewnictwo bywa niezwykle trudne do tłumaczenia.
Aby pełnić funkcję tłumacza sądowego należy oprócz niezbędnej wiedzy mieć również obywatelstwo polskie, nie być karanym za  umyślne przestępstwa, jak również mieć ukończoną szkołę wyższą, a także zaliczyć odpowiedni egzamin.

Jakimi tłumaczeniami może zajmować się tłumacz przysięgły? Jest uprawniony do:

  • sporządzania oraz poświadczania tłumaczeń z języka obcego na polski,  oraz z  polskiego na język obcy, a ponadto  do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, które zostały sporządzone przez inne osoby.
  • dokonywania tłumaczenia ustnego
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym,
  • sprawdzania oraz poświadczania odpisów pism, które zostały sporządzone w języku obcym przez  inne osoby;

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje, kto może zostać takim tłumaczem. Osoba będąca tłumaczem przysięgłym zobowiązana jest do wykonywania zadań, które zostały jej powierzone z należytą starannością, bezstronnością jak również w zgodzie z zasadami, które wynikają z przepisów prawa. Powinien on zachować tajemnicę odnośnie faktów oraz okoliczności wynikających z tłumaczonego pisma. Tłumacz przysięgły powinien ciągle doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie może on odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu które jest prowadzone na podstawie ustawy, na żądanie prokuratora, sądu, Policji lub  organów administracji publicznej, chyba, że zajdą ku temu szczególnie okoliczności, które będą w stanie uzasadnić odmowę.
Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do prowadzenia repertorium w którym ma za zadanie odnotowywać czynności przez siebie prowadzone. Może być ono prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.

Decydując się na zostanie tłumaczem nie koniecznie przysięgłym warto uzbroić się w cierpliwość i rzetelnie wykonywać swoją pracę, a zleceń pojawi się coraz więcej. Po pewnym czasie można liczyć już na pewne grono stałych klientów. Praca tłumacza daje dużo satysfakcji. Może to z pewnością potwierdzić kancelaria tłumacza Monika Mostowy.  Kancelaria ta prowadzona jest przez tłumacza przysięgłego, którego obowiązuje tajemnica zawodowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://mostowy.com.pl/.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *